22-01-2018

Fra hjernen til hjertet/Menneskets vigtigste rejse//HJERNEHVILE med HJERTESMILE

Fra HJERNE til HJERTE// VIGTIGSTE REJSE FOR MENNESKET!!

HJERTEBEVIDSTHED. HJERTESMILE. HJERTEHVILE.

Stilhed. Suges ind. Stilhed. Hjernelyde trækker ind. Samler sig. Høje toner galakser væk. Hviner. Det høje Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Den indre uendelelighedstegn laver sin bagerste bue, vender tilbage til midten. Stjerner mødes. Hilses. Øjne ser. Ser i midten. Fra midten. Tonerne hiver i land. Trækker opmærksomheden. En dyb rungen tager til, endda over. Har formen med sig. Favner rummet. Rummet i forbindelsen. Galakser. Hjerne. Hjerne. Galakser. Væves. Sammen. Bevidsthedens hånd trækker nyheder på ene tråd. Trækker den ind til sig, mens vævningen fortsætter, uendeligt. Tak for info, svarer bevidstheden. Tager sedlen af telegraflinjen. Lægger den i arkiv. I samme øjeblik spejles hjernen med galakserne i modsat retning. En anden hjerne på den anden side af denne galakse modtager besked om hjernen i første færd. Hvem er hvem. Op. Ned. Venstre. Højre. Tusindevis af hjerner med deres forbindelse til galakser. Henter info. Modtager. Lægger i arkiv. Hele vejen rundt. Bygger arkiv. Som myrer der bygger og nærer modermyren i tuen med æg som larver som voksne myrer. Forskellen er bevidstheden om andre verdener. Andre arkiv. Mennesket aner viderefærd. I linje ud. I cirklen rundt. Spiralformer. Som naturen selv. Visheden om at mange sjæle er forbundne i eet samlet netværk af bevidsthed. Her lyttes til verden, universet, multidimensionelle verdener. Indser vigtigheden af at være hjertebevidst når info hentes som deles. Her. Midt i centreret af al viden. Med hjertebevidsthed vil info være hjerterelateret, have hjerteresonans, således til gavn og glæde for menneskeheden, naturen. Hjertet. Lyset. Lyset i hjertet. Tilgivelsen. Den gulhvide streng midt i kærlighedens ubetingede perlemorsubstans. En finger, to fingre spiller på tonerne af tilgivelse. Nu. Nu. Med uendeligheden. Ind i hjertet på menneskesjælen der bærer. Bærer på rygsækken af smerte og ugerninger. Menneskelidelser. Dyremisbrug. Naturkvæstelser. Den rungende favn lytter ind i tonen. Hører flere toner søge ind. Ind i rygsækken. Rygsækken er i den rungende favn. Den rungende favn er i altet. Altet hører til i hjernen på mennesket. Hjernen slår takt med hjertet der ser. Hjertet ser lysende øjne, smilende ansigter. Øjne og ansigter af menneskehedens kære. Smilende. Lysende. Genkendende. Anerkendende. Smeltende. Det hvidgyldne stoflige lys bringes i hænde til enhver som har nogen kær. I alle tider. Nu. Hjerter smile. Ih, du milde. Sikken glædeshvile. Hvile. Smile. Hvile. HjerteSmile.