SVANEFRYD, min vej til svanekvinde.

I sommeren 2014 mødte jeg op ved mit ungdommens hellige sted nær Stockholm. Her mødte jeg svaneånden for første gang. Se gerne fotos og tekst som skaber fortællingen, tak.

Kappala strand, Lidingø ved Stockholm sommer 2014.
Nedenfor klippen ses svanekroppen, hvis ånd kaldte på mig.
Megen overvejelse og mod drev mig ned at se den. Mærke den. Jeg så dens ene vinge være hel og uendelig smuk. Som bad den mig om at samle sig op, et fjer ad gangen. Det skete dagen efter. Da havde jeg samlet mit ceremoniudstyr mm. I bussen gennem landskabet tog jeg ungdommens ånd ind, den dyrbare kærlighed jeg følte for stedet, landet, musikken, ABBA. Vidste indeni at denne samling ville bringe mit mod og handlekraft frem. For der forestod en stor åbning foran mig.

Svaneånd ceremoni på den hellige klippe ved Malaren, Stockholm 2014.
Svaneånden viste mig vej. En miniskulptur Maria energi blev sat ind i klippen med udsigt til vandet. Således blev flere elementer indeni mig forenet.
Stedet emmede af fred. Sanketid midt på sommeren. Barndommen ind i ungdommen og videre ind i voksenstunden. Hvert blad med sin klang, hver en fjer samlet ånd. Stor ydmyghed. Jeg vidste ikke dengang hvor betydningsfuldt dette ville være for mig i mit videre spirituelle som kunstneriske virke, og som menneske.